Pan Norbert Kutyła jest wieloletnim wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego  im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Cechuje go komunikatywność, pracowitość a także poczucie odpowiedzialności za szkołę i jej bardzo dobry wizerunek w środowisku lokalnym.

Pan Kutyła jest również znakomitym nauczycielem, dzięki czemu jego uczniowie osiągają   od lat sukcesy w zawodach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Od 1988 roku prowadzi sekcję strzelecką i zachęca młodzież do uprawiania strzelectwa sportowego. Od 2013 roku jest organizatorem zawodów na szczeblu wojewódzkim „Sprawni jak żołnierze”. Drużyny przygotowane przez Norberta Kutyłę w roku szkolnym 2016/2017 zajęły I miejsce w zawodach wojewódzkich i startowały na XL centralnych zawodach w Bornym Sulinowie zajmując IX miejsce – dziewczęta  i X miejsce – chłopcy. W roku szkolnym 2017/2018 drużyna dziewcząt zajęła I miejsce i uczestniczyła w finale centralnym uzyskując   V miejsce.

Jest opiekunem szkolnej drużyny ratowniczej, która popularyzuje wiedzę ratowniczo – medyczną na terenie szkoły. Na X Wojewódzkich Zawodach Ratowniczych o puchar Starosty Starachowickiego drużyna zajęła  I miejsce.  W 2017 r. jego uczennica uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym zajęła I miejsce i reprezentowała Powiat na etapie wojewódzkim, zajmując V lokatę. W 2017  r. dwoje uczniów przygotowanych przez pana Norberta Kutyłę dotarło do finału etapu centralnego Ogólnopolskiej III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a w  2018 r. i 2019 r. jego uczennica została jej laureatką. W  IV Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności uczeń zakwalifikował się do etapu centralnego, gdzie uzyskał tytuł finalisty.

Pan Norbert Kutyła był opiekunem wymian uczniowskich z IGS Aurich – Niemcy  w latach  2001 – 2017, co umożliwiło ok. 500 uczniom poznanie kultury i obyczajów naszych sąsiadów.

Wysoka kultura osobista oraz życzliwość wobec współpracowników i uczniów sprawiają,  że jest szanowany, lubiany i doceniany w społeczności II LO w Starachowicach.

GRATULUJEMY!!!

nagroda kuratora 2