Diana Kędziora  uczennica drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Od kiedy przekroczyła mury tej szkoły, zawsze prezentowała się od jak najlepszej strony. Jest przewodniczącą swojej klasy i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Uczennica posiada szeroką wiedzę humanistyczną wykraczającą poza wymagania programowe. W tym celu chętnie wyszukuje ciekawe, oryginalne materiały źródłowe. Uwielbia dyskusje, debaty na różnorodne tematy. Interesuje się fotografią, astronomią, modelingiem oraz aktorstwem.

Przez cztery lata uczęszczała na zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej nr 9  w Starachowicach, przez dwa lata śpiewała w chórze „Crescendo”. Diana chętnie bierze udział w różnych  konkursach i olimpiadach przedmiotowych.Zajęła pierwsze miejsce w XIV Międzyszkolnym Konkursie Literackim, drugie w Konkursie Literackim ,,Płynie Wisła, płynie” oraz zwyciężyła w Konkursie Literackim pod hasłem ,,Na zawsze stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”.

Kacper Janus – uczeń klasy II f II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica  w Starachowicach. W klasie pierwszej uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, tj. 5,75 oraz wzorowe zachowanie. Już w roku szkolnym 2019/2020 jako uczeń klasy pierwszej został finalistą Olimpiady Wiedzy  o Bezpieczeństwie i Obronności – w II etapie awansował  z pierwszej lokaty w okręgu kieleckim. Zdobył także wyróżnienie specjalne w kategorii dydaktycznej w Ogólnopolskim konkursie pt. ”100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Człowiek, zdarzenie miejsce”. Brał także udział w etapach okręgowych: Olimpiady Historycznej, Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiady Teologii Katolickiej oraz Ogólnopolskim Konkursie na pracę pisemną o zbrodni katyńskiej organizowanym przez Marszałek Sejmu oraz Prezydenta RP.

W bieżącym roku szkolnym awansował już do etapu centralnego z trzech ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Wiedzy o Polsce  i Świecie Współczesnym (awans  z pierwszej lokaty w województwie), Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności oraz Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Zakwalifikował się także do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz do etapu wojewódzkiego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Brał także udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Wraz z drużyną legislacyjną, której jest przewodniczącym przygotował  w bieżącym roku szkolnym projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach na konkurs zorganizowany przez Ministra Sprawiedliwości „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Kacper znalazł się także w gronie najlepszych uczniów, którzy brali udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Interesuje się prawem konstytucyjnym, prawem wyborczym oraz historią. W przyszłości chciałby zostać profesorem prawa oraz pracować zawodowo jako sędzia. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły jako członek samorządu szkolnego. Podjął także współpracę z redakcjami czasopism naukowych: „Mówią wieki” oraz periodykiem” Studia Wyborcze” (artykuły Kacpra pozostają obecnie w fazie recenzji) oraz z wybitnymi naukowcami z dziedziny prawa i historii – prof. dr hab. Markiem Chmajem i prof. dr hab. Grzegorzem Nowikiem.

dik1