Stypendium doda im skrzydeł!

26 stycznia 2018 roku podczas posiedzenia Komisji Stypendialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wyniku dokonanej oceny merytorycznej zostało

Stypendyści z Dwójki

Starachowickie Stowarzyszenie „Liderzy z naszego podwórka” przy współudziale Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny z Kielc po raz kolejny wyróżniło zdolnych i ambitnych przyznając stypendia dla 12 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu. Przygotowana na tę okoliczność gala

Michał Latała tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Wtorek 17 listopada 2015 r. to ważna data w historii sukcesów uczniów naszej szkoły. Tego dnia na uroczystej gali w hotelu Europa Michał Latała, uczeń III D  został oficjalnie laureatem stypendium Prezesa Rady Ministrów, corocznie przyznawanym dla najlepszych uczniów szkół

Zostań Stypendystą Fundacji Efekt Motyla

Mieszkasz na wsi? Możesz pochwalić się imponującymi wynikami w nauce i osiągnięciami w konkursach? Masz trudną sytuację materialną? Aplikuj! Warunki formalne, jakie należy spełnić: - zamieszkanie na wsi - uczęszczanie do gimnazjum / szkoły średniej - złożenie poprawnie wypełnionego wniosku

Aplikuj o Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, którego organizatorem jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt kierowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach  w

Przejdź do góry