Starachowickie Stowarzyszenie „Liderzy z naszego podwórka” przy współudziale Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny z Kielc po raz kolejny wyróżniło zdolnych i ambitnych przyznając stypendia dla 12 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu. Przygotowana na tę okoliczność gala odbyła się w Starachowickim Centrum Kultury.  W tegorocznej edycji programu stypendialnego w gronie stypendystów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne  znalazło się 6 uczniów w tym aż 3 z Dwójki: Ilona Sobczak (3C biol-chem) , Anna Szot (1C biol-chem) i Adrian Malinowski (1D mat-geo). Gratulujemy!