Mieszkasz na wsi? Możesz pochwalić się imponującymi wynikami w nauce i osiągnięciami w konkursach? Masz trudną sytuację materialną? Aplikuj!

Warunki formalne, jakie należy spełnić:
– zamieszkanie na wsi
– uczęszczanie do gimnazjum / szkoły średniej
– złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do 19 lipca 2015 r.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres: stypendia@papilionis.org
Aplikacje przyjmujemy do dnia 19 lipca 2015 roku.

Kwestionariusz do pobrania: https://goo.gl/ohRVNo

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/ 2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi.
Regulamin: https://goo.gl/uUt4Lc