Hala lejnicza Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach była miejscem, w którym członkowie Zarządu Powiatu: pan Marek Pawłowski, pan Andrzej Sendecki i pani Monika Nowak uhonorowali najlepszych absolwentów szkół średnich powiatu starachowickiego. Najlepszą absolwentką II Liceum w tym roku okazała się Dominika Gawlik z klasy 3b (mat-fiz). W ciągu trzech lat Dominika osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce – średnia ocen za trzy lata nauki 5,44. Na egzaminie maturalnym uzyskała średnią 95,33 proc. Jest tegoroczną Laureatką  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Podjęła studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i właśnie teraz odbywa ćwiczenia poligonowe. W jej imieniu nagrodę odebrała Mama. Wychowawcą Dominiki była pani Beata Żeber – nauczycielka matematyki w II LO. Wyróżnienia wręczono również rodzicom i wychowawcom najlepszych absolwentów.