W związku z dużym zainteresowaniem naszych uczniów konkursami o tematyce pożarniczej po raz kolejny dla naszej młodzieży zorganizowane zostały   pokazy  sprzętu pożarniczego oraz ratownictwa medycznego w Komendzie Straży Pożarnej w Starachowicach. Prezentacja  odbyła się 20 czerwca a zorganizowała ją  dla klas pierwszych realizujących w tym roku szkolnym przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa pani Monika Rudzka nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Obszerną wiedzą na temat sprzętu pożarniczego oraz udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia  podzielili się z uczniami klas pierwszych  strażacy z miejscowej komendy .

Młodzież II LO mogła posłuchać na temat udzielania pierwszej pomocy przy zatruciach np. czadem , omdleniach   oraz jak postępować przy złamaniach czy oparzeniach. Były również ćwiczenia z resuscytacji  krążeniowo – oddechowej i transportowania poszkodowanych. Na koniec odbyła się  pogadanka o zasadach profilaktyki pożarowej  oraz pokazy standardowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wozu strażackiego.

Opiekunami grupy byli: mgr Monika Rudzka i mgr Norbert Kutyła.