Informujemy wszystkich Absolwentów, że wydanie świadectw dojrzałości odbędzie się w najbliższy wtorek 03 lipca o godzinie 12.00
3A sala nr 43

3B sala nr 42

3C sala nr 48

3D sala nr 44

3E sala nr 47

Absolwenci z lat poprzednich sala nr 28
Absolwenci nie odbierający dokumentu osobiście muszą wystawić upoważnienie do odbioru swojemu pełnomocnikowi

Zapraszamy!