Na podstawie wyników opublikowanych przez OKE w Łodzi informujemy, że spośród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starachowickim w II Liceum zdawało najwięcej Absolwentów -173. Wszyscy zostali dopuszczeni do matury. Zdawalność wyniosła 90,8% i jest to najwyższy wynik w całym powiecie. Tym samym Dwójka wraca na ustaloną od wielu lat pozycję lidera zdawalności, którą chwilowo utraciła w ubiegłym roku.  Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych – j. polskiego, matematyki i języka obcego (j. angielskiego/niemieckiego) wynosi 69,66 % i ze stratą 1.2 punktu procentowego do zwycięzcy lokuje szkołę na 2 pozycji w powiecie. Wyniki te napawają nas umiarkowanym optymizmem i są zarazem impulsem do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla uczniów i nauczycieli.  Wierzymy także, że Ci, którym w maju tak niewiele zabrakło, by móc wraz z innymi dziś się cieszyć, przekroczą próg maturalny w sierpniu, czego Wam z całego serca życzymy!

Wszystkim Absolwentom składamy serdeczne gratulacje! Słowa podziękowania dla  Nauczycieli za dobrze wykonaną pracę!