225 lat temu Polska zadziwiła Europę. Byliśmy pierwszym w Europie a drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn państwem, w którym spisano i uchwalono nowoczesną konstytucję. Miała być ona sposobem na poddźwignięcie chylącej się ku upadkowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów i budowę silnego, niezależnego państwa opartego na zachodnioeuropejskich ideach Oświecenia.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zawsze jest  w  Staszicu bardzo ważnym wydarzeniem, które jest uroczyście przygotowywane i celebrowane przez społeczność szkolną. W tym roku , 28 kwietnia w nastrój epoki i sytuację wewnętrzną  Rzeczypospolitej wprowadzili nas uczniowie klas: Ia, Ib,Ic,IIb,IIId i IIIa pod opieką nauczycielki historii Agnieszki Kwiecień.