„To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej, lecz duch i inteligencja badaczy.” – słowa wybitnego naukowca Aleksandra Fleminga stały się mottem uroczystości pożegnania uczniów klas trzecich w Staszicu.  W dniu dzisiejszym, 29 kwietnia, po trzech latach nauki dotarli do momentu, w którym muszą się zmierzyć z egzaminami maturalnymi.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy Ib (mat-fiz)- Dominika Gawlik i Michał Kurek. W części oficjalnej poczty sztandarowe klas III przekazały Sztandar Szkoły klasom II. Doceniając osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach, Dyrektor II LO Tadeusz Szczepański wręczył stypendia, statuetki, dyplomy i nagrody książkowe Absolwentom, którzy  osiągnęli wysokie wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, wolontariacie i 100% frekwencję.

Stypendium za najwyższą średnią ocen i udział w olimpiadach otrzymała Donata Żelazowska. Na wyróżnienie stypendium zapracowało 36 uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,00 i więcej oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie, a także Trzecioklasiści mający na swym koncie  sukcesy sportowe. Aż 61 Absolwentów wyróżniono statuetkami za sukcesy na polu nauki i sportu. Wśród wyróżnionych znalazły się również cztery uczennice: Patrycja Jas, Klaudia Bernaciak, Karolina Jabłońska, Patrycja Mazurek, absolwentki, które wśród swoich licznych obowiązków znalazły czas na pomoc innym  w wolontariacie.

Rodzicom, poświęcającym swój czas na pracę na rzecz szkoły  zostały wręczone dyplomy uznania. Szczególnie uroczystym i wzruszającym momentem było wręczenie najwyższego szkolnego wyróżnienia w II Liceum Ogólnokształcącym – statuetki Patrona Szkoły – Stanisława Staszica państwu Elżbiecie i Jerzemu Ciołakom, którzy na przestrzeni ponad 20 lat zdecydowali się kształcić w murach naszej szkoły  swoich pięciu synów: Jakuba, Karola, Tomasza, Aleksandra i Zbigniewa.

Na zakończenie głos zabrali pani Agnieszka Wysocka – przedstawicielka Rady Rodziców, Joanna Kucharczyk– przedstawicielka Parlamentu Uczniowskiego i Magdalena Kaczor– przedstawicielka klas trzecich.

Pożegnanie uświetniła inscenizacja „Małego Księcia” oparta na motywach książki Antoine de Saint-Exupery w wykonaniu uczniów klas Ib (mat-fiz), IIb (mat-fiz),IIe(biol-chem), IId(mat-geo) pod kierunkiem nauczycielki geografii w Dwójce pani Joanny Cyrnek.

Absolwentom życzymy przysłowiowego „połamania piór” na egzaminach!!!