27 lutego 2016 roku już po raz XI odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim”.

Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Starachowickiego,  zaś patronat honorowy Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni i organizatora tego przedsięwzięcia, nauczycielki      j. niemieckiego w „Staszicu” –  p. Katarzyny Gutowskiej-Lipiec – celem konkursu jest propagowanie języka niemieckiego w powiecie starachowickim, a tym samym motywowanie gimnazjalistów do jego nauki, podnoszenie ich umiejętności językowych, a także uświadomienie im roli języków obcych we współczesnym świecie.

XI edycja konkursu przebiegała dwuetapowo. W etapie szkolnym, który odbył się 25.11.2015r.  wzięło udział aż 67 uczniów z klas I-III z 8 gimnazjów powiatu starachowickiego, co świadczy o bardzo dużym  zainteresowaniu młodzieży językiem niemieckim. Wśród szkół, które przystąpiły do pierwszego etapu konkursu należy wymienić: Gimnazjum Społeczne, Gimnazja Nr 1, 2, 4 w Starachowicach, a także Gimnazja w Pawłowie, Chybicach,  Krynkach i Szerzawach. Gimnazjaliści napisali w swoich placówkach szkolnych test gramatyczno-leksykalny, który wyłonił 24 uczniów do etapu na szczeblu powiatowym.

W sobotę 27 lutego 2016 roku rozpoczęła się rywalizacja o finałowe miejsca. Przybyłych gimnazjalistów i ich opiekunów powitali tegoroczni maturzyści II LO – wychowankowie p. Katarzyny Gutowskiej Lipiec z klasy III B, którzy z ochotą i zaangażowaniem zadbali o miłą atmosferę w tym ekscytującym dla gimnazjalistów dniu.

Uczestnicy konkursu pod opieką wicedyrektora szkoły p. Norberta Kutyły zwiedzili szkołę oraz rozegrali mecz w piłkę siatkową.

O godz. 9.00 wszyscy rozpoczęli pisanie testu, który sprawdzał: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, umiejętność pisania, wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki, a także dotyczącą krajów niemieckojęzycznych.

Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.  W tej części konkursu gimnazjaliści musieli wykazać się dużymi umiejętnościami językowymi. Ich zadaniem była wypowiedź na wylosowany w zestawie temat, opis obrazka oraz zareagowanie na dwie sytuacje z życia codziennego, oczywiście w języku  niemieckim. Komisja złożona z nauczycieli języka niemieckiego  w składzie:

  1. Katarzyna Gutowska-Lipiec ( II LO) – przewodnicząca
  2. Aneta Różalska ( Gimnazjum nr 1 w Starachowicach )
  3. Anna Hendzel (Gimnazjum nr 2)
  4. Jolanta Wiśniewska ( Gimnazjum nr 4)
  5. Agnieszka Pawelec (Gimnazjum w Pawłowie)
  6. Bernadeta Ryś (Gimnazjum w Szerzawach).
  7. Bożena Kozłowska ( Gimnazjum w Krynkach)
  8. Agnieszka Jędrzejczyk-Skimina ( Gimnazjum w Chybicach) wytypowała zwycięzców XI edycji konkursu.

Miejsca zajęli kolejno:

Kornelia Klepacz ( Gimnazjum Krynki; opiekun p. Bożena Kozłowska)

Adrian Malinowski ( Gimnazjum Szerzawy; opiekun p. Bernadeta Ryś)

Elżbieta Kostucha (Gimnazjum Szerzawy; opiekun p. Bernadeta Ryś)

Mateusz Stefański ( Gimnazjum Pawłów; opiekun Dariusz Derlatka)

Julia Opiła ( Gimnazjum nr 4 Starachowice, opiekun p. Beata Kozłowska)

Aleksandra Przygoda ( Gimnazjum Pawłów; opiekun p.Agnieszka Pawelec)

Weronika Jagiełło ( Gimnazjum Chybice; opiekun Agnieszka Jędrzejczyk-Skimina)

Natalia Jagieła ( Gimnazjum nr 1 Starachowice; opiekun p. Emilia Kornecka)

Jakub Wrona ( Gimnazjum Pawłów; opiekun Dariusz Derlatka)

Piotr Dąda ( Gimnazjum Społeczne Starachowice; opiekun Adam Stanik)

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego p. Dariusz Dąbrowski oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, a także inni sponsorzy, wśród których znalazły się wydawnictwa: WSiP, Nowa Era, Macmillan. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu         „W świat z niemieckim”. Zarówno uczestnicy konkursu, jak i ich opiekunowie otrzymali nagrody        i dyplomy z rąk p. Grzegorza Bienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, p. Agaty Gałki-Bernackiej – wicestarosty powiatu starachowickiego oraz p. Tadeusza Szczepańskiego – dyrektora II LO w Starachowicach.

Słodki poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy. Przepyszne, domowe wypieki ufundowała także mama ucznia klasy III B.

Organizatorzy konkursu już teraz zapraszają wszystkich młodych miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Naprawdę warto!

Bis zum nächsten Mal !