Dominika Chmielewska to uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Od VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta jest jej radną, a od lutego zeszłego roku nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej rady. Pełni również funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Była i jest obecnie stypendystką II i III „Świętokrzyskiego programu Stypendialnego”. W listopadzie brała udział w Kongresie Dialogu Usystematyzowanego w Warszawie, który miał na celu wypracowania 100 postulatów na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Obecnie uczestniczy w projekcie „Młodzieżowe Rozprawy o Europie” w ramach którego w grudniu prowadziła spotkanie z Ambasadorem Panem Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dominika jest również aktywna społecznie w II LO i pełni funkcję reprezentantki uczniów w Samorządzie Uczniowskim, już po raz drugi z rzędu. Jest inicjatorką wielu pomysłów w szkole, bardzo chętnie angażuje się w życie szkolne oraz cały czas dba, aby Samorząd Uczniowski był aktywny społecznie oraz rozwijał swoją działalność na terenie szkoły i miasta. To właśnie dzięki Dominice tak często uczestniczymy w spotkaniach organizowanych m. in. przez Młodzieżową Radę Miasta. Przez cały czas jeździ, zwiedza oraz uczestniczy w licznych spotkaniach czy kongresach, a zdobyte doświadczenie i wiedzę przekazuje naszemu Liceum. Gratulujemy Dominice już zdobytych wyróżnień oraz nieustannie kibicujemy Jej w bieżących i kolejnych działaniach samorządowych.