Przedstawiamy opracowany przez Prezydium Rady Rodziców projekt nowego regulaminu. Opinie i uwagi proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły lub pisemnie w sekretariacie szkoły.

Do pobrania