26 stycznia 2018 roku podczas posiedzenia Komisji Stypendialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wyniku dokonanej oceny merytorycznej zostało przyznanych 259 stypendia. Wśród 259 stypendystów 97 to gimnazjaliści (37,5%), a 162 licealiści (62,5%). Miło nam poinformować, że do znakomitego grona wyróżnionych licealistów należy 5 uczniów II Liceum. Są to: Julia Grudniewska 2c (biol-chem), Adrian Malinowski 2d (mat-geo), Angelika Pająk 1c (biol-chem), Katarzyna Piwowarczyk 1b (mat-fiz) i Dominika Chmielewska1b (mat-fiz). Jest to zarazem najliczniejsza grupa ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Starachowicach!

Gratulujemy!