18 marca 2017 roku po raz XII odbył się w w naszej szkole Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim”.

Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Starachowickiego,  zaś patronat honorowy Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia, nauczycielki języka      . niemieckiego w II LO – p. Katarzyny Gutowskiej-Lipiec – celem konkursu jest propagowanie języka niemieckiego wśród młodych ludzi w powiecie starachowickim, a tym samym motywowanie ich do jego nauki, podnoszenie ich umiejętności językowych, a także uświadomienie im roli języków obcych na rynku pracy, na który w przyszłości wejdą.

XII edycja konkursu przebiegała dwuetapowo. W etapie szkolnym, który odbył się 12.12.2016r. wzięło udział 62 gimnazjalistów powiatu starachowickiego, co świadczy o bardzo dużym  zainteresowaniu młodzieży językiem niemieckim. Wśród szkół, które przystąpiły do pierwszego etapu konkursu należy wymienić:  Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4 w Starachowicach, a także Gimnazja w Pawłowie, Chybicach, Mircu, Rudzie, Krynkach. Gimnazjaliści napisali w swoich placówkach szkolnych test gramatyczno-leksykalny, który wyłonił 30 uczniów do etapu na szczeblu powiatowym.

W sobotę 18 marca odbył się w II Liceum konkurs finałowy, który przeprowadziła p. Dorota Głowacka– nauczycielka języka niemieckiego w II LO. Pod opieką wicedyrektora szkoły p. Norberta Kutyły zostały zorganizowane zajęcia na strzelnicy szkolnej. Uczennice klasy IIe zadbały o słodki poczęstunek dla uczestników konkursu oraz pokazały im szkołę.

O godz. 9.00 rozpoczął się test, który sprawdzał: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, umiejętność pisania, wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki, a także dotyczącą krajów niemieckojęzycznych.

Do części ustnej zakwalifikowało się 17 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów. W tej części konkursu uczestnicy musieli wypowiedzieć się na wylosowany w zestawie temat, opisać obrazek oraz zareagować na dwie sytuacje z życia codziennego.

Komisja w składzie:

 1. Dorota Głowacka ( II LO )
 2. Joanna Banaszkiewicz-Opiła ( Gimnazjum w Krynkach)
 3. Krystyna Kasica ( Gimnazjum nr 3)
 4. Agnieszka Pawelec (Gimnazjum w Pawłowie)
 5. Agnieszka Zatorska (Gimnazjum nr 1 i 2).
 6. Aneta Cieśla- Pedryc ( Gimnazjum w Mircu)
 7. Jolanta Wiśniewska ( Gimnazjum nr 4 )

przedstawiła wyniki konkursu:

Miejsca zajęli kolejno:

 1. Aleksandra Przygoda ( Gimnazjum Pawłów; opiekun p. Agnieszka Pawelec)
 2. Marta Ziewiec (Gimnazjum nr 1; opiekun p. Agnieszka Zatorska)
 3. Małgorzata Kwapisz (Gimnazjum nr 4; opiekun p. Jolanta Wiśniewska)
 4. Aleksandra Dychalska ( Gimnazjum nr 3; opiekun p. Iwona Kowalska)
 5. Mateusz Stefański ( Gimnazjum Pawłów, opiekun p. Dariusz Derlatka)
 6. Oskar Wróblewski ( Gimnazjum nr 1; opiekun p. Aneta Różalska)
 7. Jakub Wrona ( Gimnazjum Pawłów; opiekun p. Dariusz Derlatka)
 8. Agata Niewczas ( Gimnazjum Mirzec; opiekun p. Aneta Cieśla -Pedryc)
 9. Julia Zaczek ( Gimnazjum nr 2; opiekun p. Ewa Telec)
 10. Valentina Ardito ( Gimnazjum nr 3; opiekun p. Ewa Chrzanowska)
 11. Julia Witkowska ( Gimnazjum Mirzec ; opiekun p. Aneta Cieśla- Pedryc)
 12. Dawid Gulba (Gimnazjum nr 4; opiekun p. Jolanta Wiśniewska)
 13. Milena Sławek (Gimnazjum Pawłów; opiekun p. Agnieszka Pawelec )
 14. Izabela Młudzińska ( Gimnazjum Mirzec; opiekun p. Aneta Cieśla- Pedryc)
 15. Jakub Szukiel (Gimnazjum nr 2; opiekun p. Agnieszka Zatorska)
 16. Nina Stępień ( Gimnazjum nr 3; opiekun p. Krystyna Kasica)
 17. Maja Oświecińska (Gimnazjum Krynki; opiekun p. Joanna Banaszkiewicz- Opiła)

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta Krępa oraz Rada Rodziców II LO, a także inni sponsorzy, wśród których znalazły się wydawnictwa:  Nowa Era, Macmillan. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu „W świat z niemieckim”. Zarówno uczestnicy konkursu, jak i ich opiekunowie otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyli p. Monika Nowak – członek Zarządu Powiatu starachowickiego oraz p. Tadeusz Szczepański – dyrektor II LO w Starachowicach.

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają wszystkich młodych miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Naprawdę warto!

Do zobaczenia

 

 

Bis zum nächsten Mal

 

D.G.