X Jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim” 

W sobotę 18 kwietnia, w II LO najlepsi znawcy j. niemieckiego z gimnazjów stanęli w szranki  X – jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim”.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 7 szkół gimnazjalnych, w tym 3 ze Starachowic: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazja w Rzepinie, Krynkach, Szerzawach i Pawłowie. W etapie szkolnym, który odbył się  27.01.2015r. wzięło udział 34 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno-leksykalnego, przygotowanego przez nauczycieli ze „Staszica”. Do II etapu zakwalifikowało się 18 uczniów. Składał się on z części pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał podstawowe sprawności językowe m.in.: rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, leksyki, a także wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 9 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 3 zadania: opis obrazka, 2 reakcje językowe oraz wypowiedź na podany w zestawie temat.

Jury w składzie : Katarzyna Gutowska-Lipiec, Janusz Ćwieluch ( II LO), Aneta Różalska ( Gimnazjum nr 1), Ewa Telec (Gimnazjum nr 2), Jolanta Wiśniewska ( Gimnazjum nr 4), Anna Pocheć ( Gimnazjum w Rzepinie),  Bernadeta Ryś (Gimnazjum w Szerzawach), Bożena Kozłowska ( Gimnazjum w Krynkach), Dariusz Derlatka (Gimnazjum w Pawłowie) wyłoniło zwycięzców .

I Lokatę i zwycięzcą konkursu został Piotr Pocheć z Gimnazjum w Rzepinie (op. Anna Pocheć).

II miejsce  –    Julia Surowiec z Gimnazjum nr 2 w Starachowicach (op. Anna Hendzel),

III miejsce –  Adrian Malinowski z Gimnazjum w Szerzawach (op. Bernadeta Ryś).

IV miejsce ex aequo: – Dominika Świercz z Gimnazjum nr 4 w Starachowicach (op. Jolanta Wiśniewska) oraz Elżbieta Kostucha z Gimnazjum w Szerzawach ( op.Bernadeta Ryś).

Kolejne miejsca zajęli: Sylwia Kwiecień z Gimnazjum nr 4 (op. Jolanta Wiśniewska), Julia Opiła z Gimnazjum nr 4 (op. Beata Kozłowska), Kornelia Klepacz z Gimnazjum w Krynkach (op. Bożena Kozłowska) oraz Kinga Gałek z Gimnazjum nr 1 (op. Aneta Różalska).

Jury podkreśliło bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i wysoki poziom umiejętności językowych młodzieży gimnazjalnej.

Wszyscy uczestnicy finału odebrali z rąk wicestarosty Powiatu Starachowickiego p. Agaty Wojtyszek oraz dyrektora II LO p. Tadeusza Szczepańskiego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody rzeczowe wręczył również p. Gotfryd Nowak, który wsparł finansowo to przedsięwzięcie. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu.

Nagrody dla Laureatów konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego p. Dariusz Dąbrowski oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Pozostałe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez wydawnictwa Nowa Era i Macmillan.

Poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy  p. Katarzyna Gutowska-Lipiec oraz p. Janusz Ćwieluch i już teraz zapraszają wszystkich miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Naprawdę warto, bo …Deutsch ist in !

Serdeczne Gratulacje!!!