W dniu 6 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się organizowany corocznie Dzień Krwiodawstwa. Chęć oddania krwi zadeklarowało 62 uczniów naszej szkoły, 2 pracowników II LO oraz 4 osoby z poza szkoły. Po badaniu lekarskim do pobrania zakwalifikowano 39 dawców. Łącznie oddali oni  17, 5 litra  tego bezcennego leku. Szczególne podziękowania należą się klasom: IIIe (biol-chem-mat) -10 donacji, IIIb (mat-fiz) – 9 i IIId  (mat-geo) – 8. Wszystkim ofiarodawcom należą się wielkie podziękowania za ten szlachetny i bezinteresowny dar dla potrzebujących. Nad dobrym samopoczuciem dawców  czuwali uczniowie kl. IIe (biol-geo) którzy przygotowali poczęstunek oraz opiekun Szkolnego Koła PCK nauczycielka biologii p. Beata Kidoń.