W poniedziałek 22 maja delegacja uczniów z klas I c i I a uczestniczyła w debacie młodzieżowej pn. „Reaguję – nie kabluję” ” w ramach kampanii Służąc niesiemy bezpieczeństwo. Spotkanie rozpoczął podinsp. Aleksy Hamera – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach, który przywitał przybyłych gości, a także krótko przestawił założenia całej kampanii. Zaznaczył, że Policja może być skuteczna tylko wtedy, gdy jest otwarta na problemy społeczne i otrzymuje wsparcie z strony społeczności lokalnych . Policjant wspomniał również o nowoczesnych narzędziach informatycznych mających na celu ułatwienie kontaktów na linii społeczeństwo – Policja, tj. aplikacjach Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcał do korzystania z nich i reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa. Gościem szczególnym debaty był Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bach. W bardzo interesujący sposób poprowadził dyskusję z młodzieżą w trakcie, której padało wiele pytań i odpowiedzi.  Funkcjonariusz opierając się na przykładach tragicznych zdarzeń, mających miejsce w kraju, tłumaczył i przekonywał jak ważna jest właściwa postawa osób, które stają się świadkami agresji, przemocy czy internetowego „hejtu”. Wskazywał jak istotne jest reagowanie w takich przypadkach oraz do czego może doprowadzić bierność, neutralność i obojętność ludzi. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, za społeczność, w której żyjemy, spoczywa bowiem na każdym z nas Tylko wspólne działanie może przynieść dobre rezultaty. Konkluzją spotkania była teza, iż reakcja na naganne zachowania nie jest „kablowaniem” a pomocą okazaną drugiej osobie, natomiast  brak reakcji jest ich akceptacją. Na zakończenie debaty prowadzący został nagrodzony gromkimi oklaskami.