W październiku nauczycielka języka angielskiego, p. Dominika Gorzkowska, brała udział w seminarium metodycznym w Gdańsku. Szkolenie to zorganizowane zostało przez PNWM – Polsko – Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, oraz DPJW (Deutsch – Polnisches Jugendwerk – niemiecki odpowiednik PNWM). Seminarium pod nazwą „Zaczęło się od Solidarności” obejmowało zakres edukacji historyczno – obywatelskiej i zostało skierowane dla nauczycieli – organizatorów polsko – niemieckich wymian uczniów.

Seminarium trwało pięć, wypełnionych od rana do wieczora, dni. Program seminarium obejmował między innymi: warsztaty metodyczne i praktyczne, spotkanie ze świadkami historii, tworzenie własnych projektów czy wizyta połączona z warsztatami w Europejskim Centrum Solidarności.

W seminarium uczestniczyli nauczyciele jak i nauczyciele i organizatorzy wymian ze szkół niemieckich – szkoły partnerskie, chcący wzbogacić swoją współpracę w polsko – niemieckiej wymianie szkolnej.

Wszystkim punktom programu towarzyszyli wyspecjalizowani referenci, kompetentni i doświadczeni prowadzący – Piotr Kwiatkowski (PNWM), Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta (DMK). Praca odbywała się w formie warsztatów a nie wykładów. Dzięki seminarium mieliśmy możliwość wypowiadania się i dyskusji na podstawie naszych pedagogicznych kompetencji i doświadczeń. Przy wsparciu i pod okiem prowadzących zadawaliśmy trudne pytania i mierzyliśmy się z nimi.

Przedstawione metody pracy warsztatowej jak i omówienie najnowszych tematów z historii Polski, Niemiec i Europy przyczynią się do wzbogacenia i urozmaicenia wymian uczniowskich w przyszłości.