Tradycyjnie już po raz 8. w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica 23 marca 2013r. odbył się Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim”. Patronat nad konkursem objął jak co roku Starosta Powiatu Starachowickiego – pan Andrzej Matynia, patronat honorowy zaś Świętokrzyski Kurator Oświaty. Ideę propagowania języka niemieckiego wśród gimnazjalistów w formie konkursu zapoczątkowała germanistka p. Katarzyna Gutowska-Lipiec w roku szkolnym 2005/2006 przy wsparciu nauczycieli uczących języka niemieckiego w II LO. Przy organizacji tegorocznej edycji konkursu pomagały panie: Joanna Banaszkiewicz-Opiła oraz Anna Sadłos.

Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni i organizatora konkursu p. Katarzyny Gutowskiej-Lipiec celem konkursu jest motywowanie gimnazjalistów do nauki języka niemieckiego, podnoszenie ich umiejętności językowych, a także uświadomienie młodzieży roli języków obcych we współczesnym świecie. VIII edycja konkursu przebiegała dwuetapowo. Udział w etapie szkolnym zgłosiło aż 43 uczniów klas I-III z 9 gimnazjów powiatu starachowickiego, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu młodzieży językiem niemieckim. Wśród szkół, które przystąpiły do konkursu należy wymienić: Gimnazjum Społeczne, Gimnazja Nr 1, 2, 4 w Starachowicach, a także Gimnazja w Mircu, Pawłowie, Wąchocku, Rzepinie i Szerzawach. 28 listopada 2012 r. w każdej z wyżej wymienionych szkół uczniowie o godz. 10.00 przystąpili do rozwiązania testu leksykalno – gramatycznego, który wyłonił najlepszą ”25-kę” do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym. W mroźną, ale słoneczną sobotę 23 marca 2013r. rozpoczęła się ostra rywalizacja o finałowe miejsca.

Przybyłą do szkoły grupę gimnazjalistów wraz z opiekunami powitali: dyrektor II LO p. Henryk Frynas oraz organizatorzy konkursu. Stresu przed testem swym młodszym kolegom pomogli pozbyć się wychowankowie p. Katarzyny Gutowskiej-Lipiec, którzy pokazali gościom szkołę oraz zadbali o dobrą atmosferę w dniu konkursowych zmagań. O godz. 9.20 wszyscy rozpoczęli pisanie testu, który sprawdzał podstawowe sprawności językowe:

  • Hörverstehen (rozumienie tekstu słuchanego),
  • Leseverstehen (rozumienie tekstu pisanego),
  • grammatisch – lexikalischer Test (test gramatyczno-leksykalny),
  • Landes – und Kulturkunde (krajo- i kulturoznawstwo),
  • Kreatives Schreiben (zadaniem uczniów było napisanie krótkiej notatki, która powinna zawierać 4 podane w języku polskim informacje.)

Pierwsza – pisemna część konkursu trwała 75 minut, jednak nie dla wszystkich, gdyż już po 30 minutach pierwszy uczeń rozwiązał test i opuścił salę. Inni uczniowie potrzebowali nieco więcej czasu na rozwiązanie nie tak prostych zadań, jak się to później okazało. Do części ustnej zakwalifikowało się 14 uczniów, którzy uzyskali 60% punktów z testu. W tej części konkursu gimnazjaliści musieli wykazać się dużymi umiejętnościami językowymi, bowiem ich zadaniem była krótka wypowiedź na wylosowany w zestawie temat, opis obrazka oraz zareagowanie na dwie sytuacje z życia codziennego, oczywiście w języku niemieckim i w dodatku „oko w oko” z komisją konkursową, która wnikliwie oceniła prace uczestników i wytypowała laureatów konkursu. Komisji przewodniczyła – p. Katarzyna Gutowska-Lipiec, a tworzyli ją nauczyciele języka niemieckiego: p. Aneta Różalska ( Gimnazjum nr 1 w Starachowicach ) p. Anna Hendzel (Gimnazjum nr 2) p. Beata Kozłowska ( Gimnazjum nr 4) p. Monika Orman (Gimnazjum Społeczne w Starachowicach) p. Agnieszka Pawelec (Gimnazjum w Pawłowie) p. Bernadeta Ryś (Gimnazjum w Szerzawach). p. Aneta Cieśla – Pedryc (Gimnazjum w Mircu) p. Anna Sadłos ( Gimnazjum w Wąchocku) Pomocą służyła także p. Joanna Banaszkiewicz-Opiła. Zdaniem komisji, poziom jaki zaprezentowali gimnazjaliści w obydwu częściach konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie swobodnie wypowiadali się na zadany temat, odpowiadali na pytania Jury, a także poprawnie reagowali na sytuacje stosując odpowiednie środki językowe.

Z tych językowych zmagań zwycięsko wyszedł Tomasz Milanowski z Gimnazjum w Szerzawach (nauczyciel prowadzący – p. Bernadeta Ryś), na II miejscu uplasował się Patryk Grunt z Gimnazjum w Pawłowie (nauczyciel prowadzący – p. Agnieszka Pawelec), a III miejsce zajął Paweł Dąda z Gimnazjum Społecznego w Starachowicach (nauczyciel prowadzący – p. Monika Orman). Duże gratulacje należą się także pozostałym uczestnikom: Aleksandrowi Szczepańskiemu – IV miejsce -Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, Marcelowi Gralcowi – V miejsce – Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, Agacie Gwardyś –VI miejsce –Gimnazjum w Szerzawach, Dawidowi Bzdrenga – VII miejsce – Gimnazjum w Wąchocku, Malwinie Dutkiewicz – VIII miejsce – Gimnazjum nr 4), Patrycji Fąfara – IX miejsce – Gimnazjum w Wąchocku oraz Katarzynie Szczodrak – X miejsce – Gimnazjum nr 2). Zarówno uczestnicy konkursu, jak i ich opiekunowie otrzymali nagrody z rąk dyrektora II LO p. Henryka Frynasa.

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego p. Andrzej Matynia, Kuratorium Oświaty w Kielcach, a także inni sponsorzy, wśród których znalazły się wydawnictwa: WSiP, Nowa Era, PWN, Hueber, Lektorklett. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu „ W świat z niemieckim”. Tegoroczny VIII Powiatowy konkurs „W świat z niemieckim” organizowany przez II LO w Starachowicach był dla gimnazjalistów nie tylko świetnym sprawdzianem znajomości języka niemieckiego, wymiany doświadczeń, zaprezentowania efektów samodzielnej i systematycznej pracy nad językiem niemieckim na szczeblu powiatu, ale także promocją samej szkoły, w której uczy się młodzież tolerancji wobec innych kultur, a języka naszych zachodnich sąsiadów między innymi podczas wieloletnich już wymian młodzieży z zaprzyjaźnionymi niemieckimi szkołami w Herdecke, Vechcie, Aurich i Zittau. Organizatorzy konkursu już teraz zapraszają wszystkich młodych fascynatów języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Naprawdę warto!