Duże zainteresowanie ofertą Dwójki wśród absolwentów gimnazjów spowodowało, że Komisja Rekrutacyjna pracuje niezwykle intensywnie. Dzięki życzliwości i kompetencjom naszych nauczycieli żadne z Waszych pytań nie pozostało bez odpowiedzi, a zgłaszane problemy bez rozwiązania. Wszystkim Kandydatom życzymy sukcesu i dostania się do wybranych profili!