W dniu 1 marca odbyła się w naszej szkole uroczysty apel z okazji przypadającego na ten dzień Narodowego  Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. Apel miał charakter montażu słowno- muzycznego poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Tym, którzy wierni  słowom złożonej przysięgi w obliczu bezwzględnej sowietyzacji dokonanej przez ZSRR rękami polskich komunistów po II wojnie nie złożyli broni walcząc dalej ze zbrodniczym komunistycznym reżimem o Polskę Wolną, Niepodległą i Suwerenną. Wykonawcy przybliżyli nam historię Żołnierzy Niezłomnych, przedstawili sylwetki kilku najbardziej znanych z nich, ich działalność oraz represje jakie ich spotkały ze strony władz komunistycznych a przede wszystkim, wielki tragizm ich losów. Mieliśmy okazję wysłuchać wzruszających wierszy Ostatni list do Matki oraz piosenek m.in. Biały Krzyż, Gdzie są kwiaty z tamtych lat czy Epitafium dla majora Ognia nawiązujących  tematycznie do tych dramatycznych wydarzeń. Cała uroczystość przebiegała w bardzo nastrojowej atmosferze . W apelu brali udział uczniowie z klas 1 A, 1B, 2 A, 3B a opiekunem uczniów była pani  Monika Rudzka. Uroczystość była dla naszej społeczności niezwykła  lekcją historii jak i wzruszającym przeżyciem artystycznym.